Enter 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Digitalt
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205540255

Enter 8-10, Fagrom, Skolestudio

Pris 125,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Engelsk for ungdomstrinnet
  
Enter 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.

Enter 8-10 Fagrom tar utgangspunkt i bøkene Enter 8, 9, og 10 og dekker alle kompetansemål i læreplanen i engelsk for ungdomstrinnet. Enter 8-10 Fagrom passer godt sammen med Enter 8-10 Basic Skills, et sted der elevene får ressurser i å trene på sine grunnleggende ferdigheter i engelsk.

I fagrommet skal elevene oppleve gleden ved å utforske, samarbeide og skape. Du vil derfor finne et stort utvalg ressurser som bidrar til at elevene på ulike måter får arbeide med lesing, skriving og muntlighet i fellesskap med andre og individuelt. Her er noe av det du vil finne i Enter 8-10 Fagrom:

  • Relevante og elevnære tekster tilpasset elevenes nivå.
  • Et mangfold av ulike oppgavetyper.
  • Lydstøtte til alle tekster og lytteoppgaver.
  • Utforskende oppgaver som oppfordrer til kreativitet og kritisk tenkning.
  • Filmklipp fra ulike engelskspråklige land.
  • Filmer og annen visualisering av temaer.
  • Lærerveiledning med konkrete undervisningstips.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris