","name":"Learner's Book 8","numberOfPages":240,"offers":{"@type":"Offer","price":"605"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205452787","inLanguage":"bm","bookEdition":"1nd Edition"}}}
Learner's Book 8 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2015
240 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205452787

Learner's Book 8

Engelsk for ungdomstrinnet

Med relevante temaer og varierte tekster som treffer rett i elevhjertet gjør Enter Learner's Book engelsk spennende.
Pris 605,00

  

Enter har vektlagt gode og autentiske tekster av ulik type,sjanger, omfang, lengde og vanskegrad. De treffer ungdommen og gjør engelsk spennende og læring motiverende, uavhengig av nivå. Til alle tekster finnes mange ulike oppgavetyper som både dekker grunnleggende ferdigheter samt jobber jevnlig med grammatiske temaer.
    
 Learner's Book har fokus på vurdering. Jevnlige oppgaver legger opp til både egenvurdering, hverandre-vurdering og lærerens underveisvurdering. Hvert kapittel har avsluttende refleksjonsoppgaver til egenvurdering om egen språklig progresjon, og oppgaver som egner seg for ulike muntlige og skriftlige vurderingssituasjoner.