Explore 1, 2.utgåve, My Book Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
64 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205519565

Explore 1, 2.utgåve, My Book

Engelsk for barnesteget

Explore er vårt prisvinnande engelskverk for barnesteget. Verket bygger ein solid språkleg grunnmur som gjer at elevane kan kommunisere på engelsk frå første stund. Smarte grep gir djupare læring.
Pris 155,00

I Explore 1 møter du

  • ei utforskande og kreativ tilnærming til språklæring
  • systematisk progresjon og aktiv bruk av ord og setningsmønstre
  • rik lydstøtte med musikk, film og digitale ressursar for adaptiv læring
  • reflekterande oppgåver med fleirspråklegheit i fokus
  • gradvis innføring av skriftleg kommunikasjon
  • motiverande og engasjerande tekstar som elevane kjenner seg igjen i
  • tekstar og oppgåver på to nivå som sikrar individuelt tilpassa undervisning og gode felles klasseromopplevingar
  • undervegsvurdering frå lærar og oppgåver til eigenvurdering