","name":"My Book 1","numberOfPages":64,"offers":{"@type":"Offer","price":"143"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205426016","inLanguage":"bm","bookEdition":"1nd Edition"}}}
My Book 1 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
64 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205426016

My Book 1

Engelsk for barnetrinnet

Tekstene og oppgavene sikrer systematisk ordinnlæring og progresjon. Boka har gjennomgående fokus på grunnleggende ferdigheter, og er enkel og intuitiv for elever og foresatte.
Pris 143,00

Explore My Book møter elevene med:

  • spennende myldrebilder der elevene kan lete etter kjente og nye øveord
  • muntlig vektlegging gjennom å lytte, snakke, synge og dramatisere
  • tilrettelegging for differensiering og egenvurdering
  • god forberedelse til kartleggingsprøver og nasjonale prøver i engelsk
  • gradvis innføring av skriftlig kommunikasjon