Explore 2, 2 utgåve, My Book Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
80 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205527201

Explore 2, 2 utgåve, My Book

Engelsk for barnesteget

Pris 163,00

Explore er vårt prisvinnande engelskverk for barnesteget. Verket bygger ein solid språkleg grunnmur som gjer at elevane kan kommunisere på engelsk frå første stund. Smarte grep gir djupare læring.

I Explore 2 opplever/møter du

  • ei utforskande, eksperimenterande og kreativ tilnærming til språklæring
  • systematisk progresjon og aktiv bruk av ord og setningsmønstre
  • rik lydstøtte med musikk, film og digitale ressursar for adaptiv læring
  • reflekterande oppgåver med fleirspråklegheit i fokus
  • oppgåver som øver høgfrekvente ord og skriftleg kommunikasjon
  • motiverande og engasjerande tekstar elevane kjenner seg igjen i
  • tekstar og oppgåver på to nivå som sikrar både individuelt tilpassa undervisning og gode felles klasseromopplevingar
  • undervegsvurdering frå lærar og oppgåver til eigenvurdering