Explore 2, 2.utgave, Teacher's Book Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
88 sider
2. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205527218

Explore 2, 2.utgave, Teacher's Book

Engelsk for barnetrinnet

Pris 213,00

Explore 2 Teachers book er en veiledning til Explore 2 My book. Teachers book inneholder tips og forslag til hvordan læreren kan bruke Explore 2 My book i undervisningen. Boka inneholder en mengde gode måter å variere, konkretisere og differensiere undervisningen og språk innlæringen på.

Teachers book konkretiserer hvordan innholdet i Explore 2 brukes for å i størst mulig grad ivareta læreplanens overordnede del, engelskfagets kjerneelementer, de tverrfaglige temaene og kompetansemålene i faget. Sidetallene i Lærerens bok svarer til sidetallene i elevboka, slik at det blir lett å orientere seg i bøkene.

 

Explore 2 Lærerens bok inneholder

  • systematisk språklæring
  • aktiviteter som legger til rette for systematisk arbeid med ord og begreper
  • tilrettelegging for at elevene kan snakke engelsk fra første stund
  • hvordan bruke oppgavene på en motiverende måte som favner alle
  • språkleker, sanger og aktiviteter som passer i klasserommet, i skolegården eller i gymsalen
  • læringsmål til hvert kapittel
  • samtalespørsmål som åpner for undring, refleksjon og utforsking
  • Forlag til årsplan