Flash Cards 2 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
264 sider
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205456433

Flash Cards 2

Engelsk for barnetrinnet

Konkretiserer øveord og modellerer setninger for elevene.
Pris 239,00

Bruk gjerne ordkortene til små doser med engelsk hver dag. Du finner flere tips til hvordan du kan bruke ordkortene i Teacher's Book.