Explore 2, My Book Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
76 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205431300

Explore 2, My Book

Engelsk for barnetrinnet

Systematisk ordinnlæring og progresjon.
Pris 175,00

Explore 2 møter elevene med: 

• spennende myldrebilder der elevene kan lete etter kjente og nye øveord

• muntlig vektlegging gjennom å lytte, snakke, synge og dramatisere

• tilrettelegging for differensiering og egenvurdering

• god forberedelse til kartleggingsprøver og nasjonale prøver i engelsk

• gradvis innføring av skriftlig kommunikasjon