My Book 2 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
76 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205431317

My Book 2

Engelsk for barnesteget

Systematisk ordinnlæring og progresjon.
Pris 163,00

Explore 2 møter elevene med: 

• spennende myldrebilder der elevene kan lete etter kjente og nye øveord

• muntlig vektlegging gjennom å lytte, snakke, synge og dramatisere

• tilrettelegging for differensiering og egenvurdering

• god forberedelse til kartleggingsprøver og nasjonale prøver i engelsk

• gradvis innføring av skriftlig kommunikasjon