Explore 1-7, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205521339

Explore 1-7, Fagrom, Skolestudio

Engelsk for barnetrinnet

Explore Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.  
Pris 125,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.
Alle Fagrom i Skolestudio har lydstøtte.


I Explore Fagrom skal elevene oppleve gleden ved å produsere, utforske og samarbeide. Du vil derfor finne et stort utvalg ressurser som bidrar til at elevene på ulike måter får arbeide med lesing, skriving og muntlighet i fellesskap med andre og individuelt. I Explore Fagrom vil dere finne lydstøtte, musikk, sanger, vers og film. Tekster og oppgaver er nivådelte, og legger til rette for en klasseromsopplevelse som alle kan være med på, uansett nivå. Tydelig progresjon gjennom resirkulering av vokabular, setningsstrukturer og grammatikk sikrer dybdelæring. Gjennom tekster med fengende temaer og engasjerende oppgaver får elevene en aktiv rolle i egen læring.

I Explore bygges en solid, faglig grunnmur som vektlegger at elevene selv kan kommunisere på engelsk fra første stund. Som lærer får du i Explore Fagrom forslag til undervisningopplegg og lærerveiledning med tips til gjennomføring av undervisning, tilpasset opplæring og varierte aktiviteter. Her finner du også interaktiv tavle med tegneverktøy og ulike konkreter.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris