Flash Cards 3 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2014
334 sider
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205464032

Flash Cards 3

Engelsk for barnetrinnet

Explore Flash Cards bruker til å konkretisere øveord og modellere setninger for elevene.
Pris 239,00

  

Øvekortene er tilpasset hvert kapittel i elevboka. Øveordene og setningsmønstrene som elevene lærer, er blant de mest brukte ordene og uttrykkene i det engelske språket.

Ordkortene kan brukes til mange ulike aktiviteter, blant annet gjetteleker med innøving av nye ord. Både i esken og i Teacher's Book finnes det tips og ideer til variert bruk av kortene i undervisningen.