My Book 3 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2014
152 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205451957

My Book 3

Engelsk for barnesteget

My Book er elevens bok. Den inneholder tekster og oppgaver som sikrer systematisk ordinnlæring og progresjon. Boka har gjennomgående fokus på grunnleggende ferdigheter og er enkel og intuitiv for elever, lærere og foresatte.
Pris 286,00

 

  • Spennende myldrebilder der elevene kan lete etter både kjente og nye øveord og ord som likner på norsk.
  • Rik lydstøtte og fokus på muntlige aktiviteter.
  • Gradvis mer lesing og skriving.
  • Tydelig differensiering.
  • Egenvurdering på slutten av hvert kapittel.
  • God forberedelse til kartleggingsprøver og nasjonale prøver i engelsk.
  • Gjennomgående fokus på gjenbruk av ord og setningsmønster i stadig nye sammenhenger.