Papirbok
Utgivelsesår: 2022
160 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205548367

Explore 4, 2.utgåve, My Workbook

Engelsk for barnetsteget

Pris 194,00
Lanseringsdato: 15. juni 2022

Innholdet i Explore er bygd opp med systematisk progresjon av grammatikk, øveord, høyfrekvente ord og setningsstrukturer. Gjennom inspirerende oppgaver og illustrasjoner blir elevene aktive brukere av språket, slik at de både kan forstå og uttrykke egne tanker og meninger. Differensierte oppgaver på tre nivåer legger til rette for individuelt tilpasset undervisning, samtidig som den gode klasseromsopplevelsen ivaretas. Explore 4 My Workbook er i tråd med fornyet læreplan i engelsk fra 2020.