","name":"My Workbook 4","numberOfPages":112,"offers":{"@type":"Offer","price":"194"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205445550","inLanguage":"bm","bookEdition":"1nd Edition"}}}
My Workbook 4 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2015
112 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205445550

My Workbook 4

Engelsk for barnetrinnet

Fra 4. trinn får elevene en egen arbeidsbok. Oppgavene i My Workbook følger My Textbook side for side, og er enkel å navigere seg frem i for både elever, lærer og foresatte. Her får elevene arbeide videre med ord, setningsmønstre, grammatikk og skrivestrategier.
Pris 194,00
  • Oppgavene er differensiert på to nivåer.
  • Inneholder oppgaver til alle oppslag i tekstboka.
  • Nye grammatiske emner tas opp i hvert kapittel og innarbeides i arbeidet med tekstene. Samtidig repeteres og resirkuleres grammatikk som er gjennomgått i tidligere kapitler.
  • Egenvurdering i slutten av hvert kapittel.
  • God gjennomgang av sentrale elementer i faget før nasjonale prøver.