Explore 5, 2.utgåve, My Book Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
188 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205527225

Explore 5, 2.utgåve, My Book

Engelsk for barnesteget

Pris 389,00

Explore er Gyldendal sitt prisvinnande engelskverk for barnesteget. Gjennom spennande og engasjerande tekstar, oppgåver og aktivitetar lærer elevane engelsk og blir trygge på å bruke språket.

Explore har innahaldsrike tekstar og illustrasjonar som inspirerer elevane til å bli aktive språkforskarar. Saman går lærar og elevar på jakt etter språklege samanhengar mellom engelsk og andre språk dei kan. Differensierte tekstar og oppgåver på tre nivå legg til rette for individuelt tilpassa undervisning, samtidig som den gode klasseromopplevinga blir ivaretatt. Rik lydstøtte med musikk, film og digitale ressursar for adaptiv læring sikrar systematisk progresjon og god overgang frå småskulen til mellomsteget. Læringsstrategiar tydeleg innarbeida og smarte grep gir djupare læring. Vurdering er i fokus med oppgåver til eigenvurdering i tillegg til undervegsvurdering frå lærar. Explore er eit dynamisk læreverk der dei digitale og analoge ressursane legg til rette for auka fleksibilitet tilpassa den enkelte lærar, klasse og elev.