Explore 6, My Workbook Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
168 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205479999

Explore 6, My Workbook

Engelsk for barnetrinnet

My Workbook aktiviserer elevene og følger tekstboka på en enkel og intuitiv måte for elever, lærere og foresatte. Her får elevene arbeide videre med ord, setningsmønstre, grammatikk og skrivestrategier.
Pris 269,00
  • Oppgavene er differensiert på tre nivåer og følger sidene i tekstboka på en oversiktlig måte.
  • Nye grammatiske emner tas opp i hvert kapittel og innarbeides i tekstene. Samtidig repeteres og resirkuleres grammatikk som er gjennomgått i tidligere kapitler.
  • Egenvurdering på slutten av hvert kapittel.
  • God gjennomgang av sentrale elementer i faget før nasjonal prøve