Spitze 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205582101

Spitze 8-10, Fagrom, Skolestudio

Tysk på ungdomstrinnet

Spitze 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.  
Pris 145,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Spitze 8-10 Fagrom er et nyutviklet, heldigitalt læreverk. Læreverket dekker alle kompetansemål i læreplanen tysk for ungdomstrinnet, og erstatter behovet for å investere i tradisjonelle papirlæreverk.

Spitze legger vekt på kommunikasjon og tekster og oppgaver er utformet med tanke på at elevene skal bli aktive språkbrukere så tidlig som mulig. Helt fra start oppfordres elevene til å gjenkjenne ord og uttrykk som er like i norsk og tysk – slik kan de ta språket i bruk og oppleve mestring og forståelse i et fag som for de fleste er helt nytt. Ved å følge progresjonen i læreverket, vil eleven gradvis kunne ta i bruk nye uttrykksmåter for å kommunisere om blant annet dagligdagse og personlige temaer. Tyskverket inneholder et mangfold av ulike ressurser og oppgavetyper, og gjennomgående utnyttes mulighetene det digitale formatet gir til å integrere lyd og tekst.

Spitze gir solid støtte for innlæring av språklige strukturer og hjelp til å forstå – noe som igjen gir elevene et godt grunnlag for muntlig og skriftlig progresjon og egenproduksjon. Elevene blir kjent med det tyske språkområdet gjennom levemåter, tradisjoner og geografiske forhold. Kulturkunnskapen er knyttet til innholdet i det enkelte temaet.

I læreverket finner du:

  • Fagstoff samlet for alle tre trinn som gir mulighet for repetisjon og tilpasning
  • Utforskende oppgaver og interaktivitet, muntlig og skriftlig
  • Grammatikk- og ordtrening
  • Lyttetrening
  • Lydstøtte
  • Visuelle ressurser som bidrar til motivasjon og variasjon
  • Lærerveiledning

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris