Norsk Ultimo A, Gyldendals arbeidshefter Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2001
48 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205284203

Norsk Ultimo A, Gyldendals arbeidshefter

Trening i grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i blant annet ordlære, rettskriving og grammatikk
Pris 145,00

Dette er 3 frittstående og rimelige engangshefter som gir trening i grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i rettskriving og grammatikk. Heftene er tilpasset basisnivået på ungdomstrinnet og er meget godt egnet til differensiert undervisning og alle elever som har behov for grunnleggende trening i rettskriving og grammatikk. Heftene er merket A, B eller C og er ikke klassetrinnsmerket.