Nynorsk Ultimo C, Gyldendals arbeidshefter Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2003
48 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205312128

Nynorsk Ultimo C, Gyldendals arbeidshefter

Nynorsk som sidemål eller hovudmål? Trening i basiskunnskapar som mellom anna ordlære, rettskriving og grammatikk.
Pris 145,00

For elevar med nynorsk som sidemål:
Hefta kan brukast både som ei innføring i sidemålet og som ekstra øvingar i grammatikk og viktige språklege emne.
For elevar med nynorsk som hovudmål:
Hefta er eit nyttig supplement i det daglege arbeidet med språket. Dei kan òg brukast til repetisjon av grammatikk, rettskriving og teiknsetjing.