Ressursperm 10 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2008
364 sider
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205383128

Ressursperm 10

RLE for ungdomstrinnet

Pris 979,00

HORISONTER legger til rette for felles undring, refleksjon og diskusjon i klasserommet. Språket er enkelt, og det er lagt vekt på tydelige ordforklaringer underveis.

Ressurspermen til Horisonter er omfattende og fungerer som en god kunnskapsbank i læringsarbeidet. Permen inneholder mange differensierte elevark til hvert kapittel. I tillegg til bakgrunnsinformasjon og metodiske ideer, inneholder permen også råd om hvordan CDen kan brukes, samt tips om aktuelle filmer, litteratur og nettsteder. Permen inneholder et godt utvalg fargetransparenter.

 

 Se eget fagnettsted med tilhørende lærerrom: www.gyldendal.no/horisonter