Horisontar 8, Grunnbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2006
224 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205343375

Horisontar 8, Grunnbok

RLE for ungdomssteget

Horisonter åpner for felles undring, refleksjon og diskusjon.
Pris 499,00
Utsolgt

HORISONTER legger til rette for felles undring, refleksjon og diskusjon i klasserommet. Språket er enkelt, og det er lagt vekt på tydelige ordforklaringer underveis. Lærerverket gir læreren flere redskaper for faglig differensiering, både når det gjelder tekster, oppgaver, spill og arbeidsmåter.

Innhold Horisonter 8:

  • Å under seg, å tro, å tenke
  • Religioner og livssyn i dag
  • Jødedommen
  • Islam
  • Å leve sammen
  • Bibelen
  • Profetene i det gamle testamente
  • Rett og galt
  • Fra Norges religionshistorie

 

  Se eget fagnettsted med tilhørende lærerrom på www.gyldendal.no/horisonter

 

 Horisontar 8 finnes også som smartbok. For informasjon eller bestilling av lisens:
 http://www.smartbok.no/Grunnskole/8-10