Horisonter 8, CD Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2006
1. utgave
ISBN/EAN: 9788205350168

Horisonter 8, CD

RLE for ungdomstrinnet

CD til grunnboka
Pris 389,00

Det er utarbeidet cd-er, én til hvert trinn. Her finnes originalmusikk fra svært ulike sjangrer, i tillegg til innleste tekster fra boka og permen.
Denne lydressursen er et viktig hjelpemiddel for å gjøre undervisingen levende og variert. I tilknytning til cd-en finnes det elevark og bakgrunnsinfomasjon i ressurspermen.