Horisontar 9, Grunnbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2007
232 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205363182

Horisontar 9, Grunnbok

KRLE for ungdomssteget

Horisonter åpner for felles undring, refleksjon og diskusjon.
Pris 509,00

I Horisonter er de fleste kapitlene inndelt i en blå hoveddel med tekster som er obligatoriske, og en grønn del vi har kalt «innblikk». det grønne lærestoffet er
egnet til fordypning. Enklere versjoner av tekstene i blå del finnes på nettstedet til Horisonter. Hvert kapittel avsluttes med gode sammendrag.

Innhold Horisonter 9:
• Hinduismen
• Buddhismen
• På sporet av Jesus
• Kristendommen
• Filosofiske temaer knyttet til liv og død
• Livssynshumanismen
• Menneskerettigheter, fredsarbeid og demokrati
• Noen protestantiske trossamfunn

 

 Se eget fagnettsted med tilhørende lærerrom på www.gyldendal.no/horisonter

 

 Horisontar 9 finnes også som smartbok. For informasjon eller bestilling av lisens:
 http://www.smartbok.no/Grunnskole/8-10