Horisonter 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205550414

Horisonter 8-10, Fagrom, Skolestudio

KRLE for ungdomstrinnet

Horisonter 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.
Pris 145,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Horisonter 8-10 Fagrom er et nyutviklet, heldigitalt læreverk. Horisonter 8-10 Fagrom dekker alle kompetansemål i læreplanen i kristendom, religion, livssyn og etikk, og erstatter behovet for å investere i tradisjonelle papirlæreverk.

I fagrommet skal elevene oppleve gleden ved å produsere, utforske og samarbeide. Du vil derfor finne et stort utvalg ressurser som bidrar til at elevene på ulike måter får arbeide med lesing, skriving og muntlighet i fellesskap med andre og individuelt. Et stort utvalg ressurser bidrar til å aktualisere KRLE-faget for elevene og tilbyr dem en mer aktiv rolle i undervisningen.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.
Horisonter 8-10 Fagrom har lydstøtte.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris