Kontekst 8–10, 3.utgåve, Basis Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
428 sider
3. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205521223

Kontekst 8–10, 3.utgåve, Basis

Norsk for ungdomssteget

Kontekst Basis strukturerer norskfaget for hele treårsløpet.
Pris 669,00

Basis er inndelt i fem deler. Del 1: Tekstforskeren og Del 4: Oppdrag er nye i forhold til forrige utgave av Kontekst. Del 1 tar for seg tekster i kontekst og ulike innfallsvinkler til tekster. Del 4 inneholder større norsk- og tverrfaglige oppgaver der elevene kan fordype seg over lengre tid.

Del 2: Kommunikasjon og tekstskaping og Del 3: Språket – system og mulighet er organisert i kurs med et større mangfold av eksempeltekster, tips og relevante og utforskende oppgaver enn tidligere. Kursene har både oppgaver underveis og til slutt i kurset med henvisning til tekster og oppdrag en kan arbeide videre med. Del 5: Oppslag har oversikter over lesestrategier, sjangrer, tipsene i kurset, sammendrag av kursene og litterær og språklig tidslinje m.m.

Kontekst Basis gir god oversikt og sammenheng i norskfaget. Eksempeltekstene fungerer som mønster for elevenes arbeid med å lage tekster muntlig og skriftlig, og relevante og utforskende oppgaver inspirerer elevene til kreativt arbeid.

  • Strukturerer norskfaget
  • Verktøy for videre læring
  • Skaperglede og samarbeid i sentrum
  • Kommunikasjon og kritisk tenkning
  • Tekster i kontekst

I Kontekst Skolestudio finner du forslag til undervisningsforløp og ekstra ressurser.