Kontekst 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205521230

Kontekst 8-10, Fagrom, Skolestudio

Norsk for ungdomstrinnet

Kontekst 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.    
Pris 145,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene.
Alle Fagrom i Skolestudio har lydstøtte.

Kontekst 8-10 Fagrom tar utgangspunkt i bokproduktet Kontekst Basis 8-10 og dekker alle kompetansemål i læreplanen i Norsk for ungdomstrinnet. Fagrommet passer godt sammen med Kontekst 8-10 Tekster og Kontekst 8-10 Ferdigheter.
I Kontekst 8-10 Fagrom finner du også Kontekst parallell. Kontekst parallell er spesielt utviklet for elever som trenger særlig tilrettelegging. Her finner du blant annet tekster med forenklet språk, egne førforståelsesoppgaver og ekstra visuell og auditiv støtte. 

Fagrommet består av et stort utvalg ressurser som bidrar til å aktualisere norskfaget for elevene, og som tilbyr dem en mer aktiv rolle i undervisningen. I tillegg til alt fagstoffet fra Kontekst Basis finner du:

  • Filmer og annen visualisering av temaer – som kan motivere og engasjere elevene.
  • Tekster som kan brukes i sammenheng med fagstoffet.
  • Utforskende oppgaver som gir elevene mulighet til kreativitet, kritisk tenkning og fordypning.
  • Oppdrag der elevene må ta i bruk store deler av norskfaget - eller flere fag dersom en ønsker å jobbe tverrfaglig.
  • Mange eksempeltekster med forklaringer som gir støtte for egen tekstproduksjon.
  • Gjennomgående tips og råd om hvordan elevene kan lage tekster eller gå fram under ulike aktiviteter.
  • Kontekst parallell
  • Lærerveiledning med tips og undervisningsopplegg med forslag til ulike vinklinger til temaene.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris