Kontekst 8-10, Fordypning i norsk Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
200 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205410503

Kontekst 8-10, Fordypning i norsk

Norsk for ungdomstrinnet

NYHET! Kontekst Fordypning i norsk tar utgangspunkt i kompetansemålene i faget Fordypning i norsk. For å sikre progresjon og metodisk fleksibilitet, er fagstoffet samlet i én bok slik at lærer og elever kan manøvrere slik det passer på den enkelte skole
Pris 379,00

Hvert kapittel omfatter kompetansemål, har en kort faglig innføring med tilhørende oppgaver, tekster og dypdykkoppgaver med ulike innfallsvinkler til viderearbeid med stoffet.

Gjennom kapitteloppslagene ønsker vi å fange interessen for emnet samtidig som disse gir mulighet for å koble elevenes førforståelse på fagstoffet.

Intro-delen har problemstillinger som viser til kapitteloppslaget. Deretter følger en kortfaglig innføring i emnet med oppgaver til fagstoffet. Kapitlene har ulike typer tekster som er knyttet til emnet i kapitlet. Oppgavene til tekstene trener også lesetrategier. Alle kapitler avslutter med ulike dypdykkoppgaver og en logg der elevene får mulighet til å reflektere over egen læring gjennom egenvudering.

Læreverket har ni kapitler som dekker fagplanen:

Kapitlene i boka:

1 Språket der du bor

2 Muntlig og skriftlig språk

3 Språkbilder

4 Oversettelser

5 Språk og medier

6 Eksperimenter med tekst

7 Les og presenter

8 Film, teater og musikk

9 Framføringer

Lærerveiledningen til boka har blant annet forslag til årsplanlegging, varierte tips tilundervisningen og ulike typer kopieringsoriginaler.