Kontekst 8-10, Les 3, Lesestrategier, BM Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
88 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205410602

Kontekst 8-10, Les 3, Lesestrategier, BM

Norsk for ungdomstrinnet

Mona Nilsen
Dette er tre hefter med et rikt utvalg av ulike typer tekst.
Pris 229,00

Hovedvekten er lagt på sammensatte tekster og elevene trenger på å forstå og huske det de leser gjennom strukturerte øvelser.

Oppgavene i boka er organisert i tre faser: Før lesing, Under lesing og Etter lesing. Her får elevene mulighet til å repetere, utdype og organisere det de leser. Til de fleste tekstene er det også egne oppgaver knyttet til ordkunnskap og begrepsforståelse.

I det første heftet møter elevene ganske korte tekster og lærer seg metoden hvordan de kan gå fram når de møter en fremmed tekst. I heftene 2 og 3 øker gradvis lengden og vanskegraden på tekstene og oppgavene.