","name":"Kontekst 8-10, Rettskriving 1","numberOfPages":80,"offers":{"@type":"Offer","price":"229"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205410510","inLanguage":"nob","bookEdition":"1nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
Kontekst 8-10, Rettskriving 1 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
80 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205410510

Kontekst 8-10, Rettskriving 1

Norsk for ungdomstrinnet

I de
Pris 229,00

Elevene oppfordres til å øve på de vanskelige lydene som for eksempel æ-lyden, å-lyden, skj-lyden og sj-lyden, enkel og dobbel konsonant, å/og, da/når, de/dem, tegnsetting, forkortelser, samskriving og særskriving, orddeling, fremmedord og synonymer.

Hvert hefte inneholder mange oppgaver som gir elevene god trening i de rettskrivingsreglene de strever med. Delemnene innledes med en oversikt over regler, og de fleste emnene avsluttes med en ordliste der elevene kan øve på de ordene de bruker mest.

Heftene er en nyttig hjelp for elever som sliter med å skrive riktig. De er strukturerte, selvinstruerende og kan også brukes uavhengig av norskverket Kontekst.