Kontekst Ferdigheter Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205548633

Kontekst Ferdigheter

Norsk for ungdomstrinnet

Kontekst Ferdigheter er et digitalt øverom i norsk for ungdomstrinnet, med blant annet grammatikkoppgaver og ulike typer språkoppgaver.  
Pris 115,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

I Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø, finner du Kontekst Ferdigheter der elevene kan trene norskfaglige ferdigheter. Dette er et øverom som blant annet har grammatikkoppgaver og mange andre typer språkoppgaver. Kontekst Ferdigheter for norsk består av 19 ulike temaer fordelt på ferdighetene muntlig, skriftlig, lesing og språk.
 
I Kontekst Ferdigheter er de ulike temaene bygd opp ganske likt. Elevene får en kort faglig forklaring om hva temaet går ut på. Deretter skal elevene lære gjennom aktivitet og modellering. I Kontekst Ferdigheter skal vi lære elevene ulike ferdigheter ved å trene de fra deloppgaver til hele tekster til slutt.

Aktivitetene i Kontekst Ferdigheter er delt i to nivåer. Det første nivået er et basisnivå, og nivå to er et studieforberedende nivå. Grunnen til det er at Kontekst Ferdigheter strekker seg helt fra 8. trinn og til 13. trinn. På den måten har elevene muligheten til å tilpasse aktivitetene etter eget ferdighetsnivå.
 
I Kontekst Ferdigheter kan lærer sette sammen ulike oppgaver eller ulike temaer som passer til sin klasse eller en enkeltelev, ut ifra hva de har behov for å trenes i. Lærer kan også sette sammen egne undervisningsopplegg eller spillelister, for så å dele dette med sine elever. På den måten kan læreren tilpasse ferdighetstreningen til hver enkelt elev.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris