","name":"Les 1, Lesestrategier","numberOfPages":80,"offers":{"@type":"Offer","price":"215"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205410565","inLanguage":"bm","bookEdition":"1nd Edition"}}}
Les 1, Lesestrategier Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2011
80 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205410565

Les 1, Lesestrategier

Norsk for ungdomstrinnet

Pris 215,00

Hovedvekten er lagt på sammensatte tekster og elevene trenger på å forstå og huske det de leser gjennom strukturerte øvelser.

Oppgavene i boka er organisert i tre faser: Før lesing, Under lesing og Etter lesing. Her får elevene mulighet til å repetere, utdype og organisere det de leser. Til de fleste tekstene er det også egne oppgaver knyttet til ordkunnskap og begrepsforståelse.

I det første heftet møter elevene ganske korte tekster og lærer seg metoden hvordan de kan gå fram når de møter en fremmed tekst. I heftene 2 og 3 øker gradvis lengden og vanskegraden på tekstene og oppgavene.