Kontekst 8-10, Tekster, Skolestudio Høyoppløst bilde
Digitalt
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205543386

Kontekst 8-10, Tekster, Skolestudio

Pris 150,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Norsk for barnetrinnet
 
Kontekst 8–10 Skolestudio består av et stort utvalg ressurser som bidrar til å aktualisere norskfaget for elevene og tilbyr dem en mer aktiv rolle i undervisningene. I tillegg til alt fagstoffet fra Kontekst Basis finner du:

  • Filmer og annen visualisering av temaer – som kan motivere og engasjere elevene
  • Tekster som kan brukes i sammenheng med fagstoffet
  • Utforskende oppgaver som gir elevene mulighet til kreativitet, kritisk tenkning og fordypning
  • Oppgaver der elevene kan trene på grammatikk og andre språklige emner
  • Lærerveiledning med tips og undervisningsopplegg med forslag til ulike vinklinger til temaene.

    

I Kontekst 8–10 Skolestudio Tekster finnes et stort utvalg tekster i ulike sjangre og fra ulike tidsepoker. Fra eldre klassiske tekster til samtidstekster. I tillegg til samtlige tekster i Kontekst Tekster 5, er det hentet en rekke tekster fra læreverkets tidligere tekstsamlinger Kontekst Tekster 1, 2 og 3 og Nye Kontekst Tekster 4.

 

I Kontekst 8–10 Skolestudio Lærer får du blant annet:

  • Innhold som dekker alle kompetansemålene i faget.
  • Mulighet for å bruke og kombinere innholdet slik du selv ønsker det inn i dine egne undervisningsopplegg.
  • Tavlerom med konkreter, bilder og andre ressurser som gir deg mulighet til å arbeide med faget i samlet klasse.
  • Lærerveiledning med konkrete tips og råd til ulike måter å legge opp undervisningen på.
  • Læringsanalyse som gir deg innsikt i elevenes arbeid og utvikling.

Skolestudio Lærer er under utvikling, og vil ha noe ulikt innhold i ulike fag og for ulike alderstrinn. I kommende skoleår kan du som lærer benytte deg av all funksjonalitet og alt innhold i Skolestudio helt kostnadsfritt. Hvis du velger å ikke fornye lærerlisensen til skoleåret 2021/2022 får du fortsatt tilgang til elveinnholdet og gratisressursene i Skolestudio.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris