Kontekst Oppslag KSP5

Aktive og utforskende elever

Kontekst følger fagfornyelsen og gjør faget motiverende og relevant med et mangfold av tekster, oppgaver og tips: Elevene samarbeider, er kreative og tenker kritisk.

Kontekst Oppslag KSP

Flere veier inn i norskfaget

Kontekst strukturerer faget og gir mulighet til tilpasninger, tverrfaglighet og variasjon: Ta utgangspunkt i tekst, kurs eller oppdrag.

Kontekst Oppslag KSP2

Dybdelæring og helhet

Kontekst legger til rette for dybdelæring og helhet: Kontekst har mange henvisninger på tvers i fagstoffet som viser sammenhenger til rette for å bygge kompetanse gjennom hele treårsløpet.

En god skolestart med Kontekst

Her finner du nyttige ressurser til en god skolestart i norsk på ungdomstrinnet.

Se mer

En God Skolestart Med Kontekst

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Kontekst?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider finner du digitale vurderingseksemplarer av svært mange av våre bøker. Klikk deg fram til ditt trinn og bla i boka – helt gratis og uten innlogging. 

Bla i bøkene

Du kan også aktivere gratis prøvelisens på de digitale læremidlene Smart Bok, Kontekst Fagrom, Kontekst Tekster og Kontekst Ferdigheter i Skolestudio. Logg inn på skolestudio.no med din Feide-bruker og velg produktene du ønsker å prøve. 

Gå til Skolestudio

Vi tilbyr å sende ett vurderingseksemplar av utvalgte bøker til skoler som ønsker å vurdere våre læremidler. For barnetrinnet tilbyr vi Lærerens bok på 1. 3. og 5. trinn og på ungdomstrinnet elevbok for 9. og 10. trinn. Målformen på våre vurderingseksemplarer er bokmål. Fysiske vurderingseksemplarer er et tilbud til fagansvarlige ved undervisningsstedet for vurdering av boka, og er ikke til personlige eie. 

Læreverk Mockup Kontekst

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid


Kurskalender

Bli bedre kjent med Kontekst

Ny utgave av Kontekst

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Les mer

Kontekst I Ny Utgave

Kontekst i Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Et stort utvalg ressurser bidrar til å aktualisere norskfaget for elevene og tilbyr dem en mer aktiv rolle i undervisningen.

Les mer

Kontekst I Skolestudio

Dette er Kontekst Tekster

Kontekst Tekster er en samling av nøye utvalgte tekst-skatter som både vekker leselyst og setter i gang tankene.

Les mer

9788205524972 X450

Forfattere

Kathinka Blichfeldt

Kathinka Blichfeldt

Kathinka Blichfeldt er ansatt ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet der hun veileder skoler og kommuner i skoleutvikling og ledelse av profesjonsutvikling. Hun lang erfaring fra ungdomsskolen som skoleleder og lærer. Kathinka er forfatter på KontekstNye Kontekst og Kontekst 3. utgave.  

Tor Gunnar Heggem

Tor Gunnar Heggem

Tor Gunnar Heggem er utdannet adjunkt med fagene norsk og historie. Han har gitt ut flere læreverk for grunnskolen, og har erfaring som forfatter innen revy og teater. Tor Gunnar har lang undervisningspraksis fra skolen. Forfatter på Kontekst, Nye Kontekst og Kontekst 3. utgave.

Åslaug Huseby

Åslaug Huseby

Åslaug Huseby har mange års erfaring som lærer i ungdomsskolen. Hun jobber ved Vøyenenga skole i Bærum, og underviser i fagene norsk, mat og helse, musikk og sal og scene. Åslaug er forfatter på Kontekst 3. utgave

Bjarne Øygarden

Bjarne Øygarden

Bjarne Øygarden har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen og som lærerutdanner. Han har gitt ut flere lærebøker for grunnskole og videregående skole. Forfatter på Kontekst, Nye Kontekst og Kontekst 3. utgave.