Kunst og håndverk 8-10, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Digitalt
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205548909

Kunst og håndverk 8-10, Fagrom, Skolestudio

Pris 49,00*
*Prisene er eksklusiv mva.

Kunst og håndverk for ungdomstrinnet
 
Kunst og håndverk 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.

Kunst og håndverk 8-10 Fagrom er et helt nyutviklet digitalt læreverk.  Fagrommet tilbyr nyttige ressurser og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har en felles plattform i arbeidet med faget.

I fagrommet vil elevene møte en stor variasjon av innhold. Fagrommet tilbyr opplæring i sentrale håndarbeidsteknikker, som å strikke, sy og hekle. Innholdet fokuserer på bærekraft og gjenbruk, blant annet gjennom et kurs i redesign. Elevene får opplæring i å lage animasjoner gjennom bruk av plasterlina, en egen filmskole samt at de får innføring i europeisk kunsthistorie med mer. Læremiddelet tilbyr nyttige ressurser og en felles plattform i arbeidet med faget.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris