Regelsamling 8–10 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2012
112 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205408920

Regelsamling 8–10

Matematikk for ungdomssteget

Regelsamlingen gir oversikt over det faglige innholdet og aktuelle definisjoner, formler og regler i de matematiske temaene.
Pris 135,00

Til hver definisjon, formel og regel er det gitt et eksempel som viser hvordan den kan brukes. Det er satt av plass slik at eleven kan gjøre egne notater, som forklaringer, flere eksempler, andre regler eller annet.
Regelsamlingen er laget til bruk i ungdomsskolen og utarbeidet i tråd med gjeldende læreplan (LK 06).
Regelsamlingen kan fungere som en støtte til arbeidet i mate matikk. Den kan også være et nyttig hjelpe middel på prøver og på eksamen, del 2, der alle hjelpemidler er tillatt – også elevens egne notater.

Regelsamlingen er organisert etter hovedområdene i faget:
• tall og tallregning
• algebra
• funksjoner
• geometri
• målinger
• statistikk
• sannsynlighet