Maximum 9, 2. utgave, Grunnbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
304 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205533820

Maximum 9, 2. utgave, Grunnbok

Matematikk for ungdomstrinnet

Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Elevene undrer seg, er kreative og oppdager matematikken sammen. 
Pris 739,00

Maximum 2. utgave har lagt til rette for mer samarbeid, utforsking og problemløsning. Maximum elevbok har flere aktiviteter, utforskende oppdrag og åpne og rike oppgaver med lav inngangsterskel. Elevene får mulighet til å gå i dybden og se sammenhenger mellom fagområder og tema.

Maximum Smart Øving gir mulighet for mengdetrening og øving tilpasset elevens nivå. Bruk av Smart øving frigjør tid, som elevene kan bruke til samarbeid, utforsking, problemløsning refleksjon og fokus på prosessene i matematikk.

I Skolestudio finner dere innholdet fra elevboken, lærerveiledning, tilleggsressurser som fasit, prøver, filmer, undervisningsopplegg og flere oppgaver til elevene. Funksjonalitet som konkreter og arbeidsflate som tidligere var tilgjengelig i Smart Tavle, vil være tilgjengelig for lærere og elever. Via Skolestudio vil dere også ha tilgang til GeoGebra og programmeringsverktøy. Elevene vil også kunne få tilgang til Maximum Smart Øving via Skolestudio.

Maximum 2. utgave tilbyr vi i en heldigital utgave, eller en kombinasjon mellom analogt og digitalt.

Maximum 9 Grunnbok inneholder:

  • Statistikk
  • Sannsynlighet
  • Plangeometri
  • Romgeometri