","name":"Grunnbok","numberOfPages":240,"offers":{"@type":"Offer","price":"519"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205425316","inLanguage":"bm","bookEdition":"1nd Edition"}}}
Grunnbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2015
240 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205425316

Grunnbok

Matematikk for ungdomstrinnet

Pris 519,00

Maximum Grunnbok henvender seg direkte til eleven og oppmuntrer til å lese, snakke og gjøre matematikk. Den har tydelig faglig fokus og bygger bro fra det konkrete til det abstrakte.

Grunnboka inneholder fagtekster, eksempler, differensierte oppgaver og utfordringer. Oppgavene fokuserer på at elevene skal beskrive, forklare og argumentere, slik at de lærer å bruke det matematiske symbolspråket. Verket har en gradvis og trygg oppbygging, tydelig faglig fokus og progresjon. Regneferdighetene er i fokus gjennom hele verket, med vekt på gjentatt jobbing med matematiske begrep og hyppig øving av faktakunnskap og basisregning.

Maximum bygger bro fra det konkrete til det abstrakte, gjennom hverdagslige og relevante eksempler for elevene. Bruk av dynamisk geometriprogram og andre digitale verktøy gir matematikken flere dimensjoner, og bidrar til økt forståelse og konkretisering ved komplekse utfordringer.

 

Bla i Maximum 10 Grunnbok her: