Maximum 8-10, 2.utgåve, Regelsamling Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
112 sider
2. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205531017

Maximum 8-10, 2.utgåve, Regelsamling

Matematikk for ungdomssteget

Pris 205,00

Regelsamlingen gir oversikt over det faglige innholdet og aktuelle definisjoner, formler og regler i de matematiske temaene.

Til hver definisjon, formel og regel er det gitt et eksempel som viser hvordan den kan brukes. Det er satt av plass slik at eleven kan gjøre egne notater, som forklaringer, flere eksempler, andre regler eller annet.

Regelsamlingen er laget til bruk i ungdomsskolen og utarbeidet i tråd med gjeldende læreplan (LK 20).

Regelsamlingen kan fungere som en støtte til arbeidet i matematikk. Den kan også være et nyttig hjelpemiddel på prøver og på eksamen, del 2, der alle hjelpemidler er tillatt – også elevens egne notater.

Regelsamlingen  er organisert etter temaene: 

  • Tall og tallregning
  • Algebra
  • Funksjoner
  • Geometri 
  • Måling
  • Sannsynlighet og kombinatorikk
  • Statistikk
  • Sentrale begreper og formler i regneark