Multi 1-7 Smart Øving Lærer Høyoppløst bilde
Digitalt
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205545649

Multi 1-7 Smart Øving Lærer

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag.

Pris 0,01*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Matematikk for barnetrinnet
 

Multi Smart Øving (MSØ) er et digitalt læremiddel for øving på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt.

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Lærer får blant annet informasjon om elevenes måloppnåelse, hva de strever med og hvor lenge de har jobbet, og kan dermed lettere gi individuell oppfølging og tilpasse øvrig undervisning etter klassens nivå.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris