Multi 1-7 Smart Øving Høyoppløst bilde
Digitalt
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205543201

Multi 1-7 Smart Øving

Et adaptivt læremiddel, som tilpasser seg hver enkelt elevs behov.

Pris 149,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Matematikk for barnetrinnet 

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov.

En elev som viser mestring av et lærestoff, får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever, først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse, for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem. Programmet forenkler arbeid med differensiering og frigjør tid for lærer og elev.

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris