Multi 1-7, Fagrom, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205521315

Multi 1-7, Fagrom, Skolestudio

Matematikk for barnetrinnet

Multi Fagrom er en del av Skolestudio, vårt nye digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.     
Pris 189,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i Multi Fagrom er basert på samme innhold som Multi Elevbok og Lærerens bok, og er sammen med Multi Smart Øving og Multi Smart Vurdering et komplett læreverk i matematikk for barnetrinnet.
Alle Fagrom i Skolestudio har lydstøtte.

I Multi Fagrom kan elevene tilegne seg fagkunnskaper gjennom utforsking, aktiviteter, samarbeid og øving. Både problemløsing, ulike regnestrategier og matematiske samtaler er sentralt. Elevene får bli kjent med programmering gjennom roboten Robi. I tillegg får elevene tilgang til ulike konkreter digitalt, eksempelvis brøksirkler og tellemateriell. 

Som lærer får du i Multi Fagrom forslag til undervisningopplegg og lærerveiledning med tips til gjennomføring av undervisning, matematiske samtaler, tilpasset opplæring, flere aktiviteter og underveisvurdering. Her finner du også interaktiv tavle med tegneverktøy og ulike konkreter.  

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling. 

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris