Multi 1A, 3.utgave, Elevbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
96 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205515635

Multi 1A, 3.utgave, Elevbok

Matematikk for barnetrinnet

I Multi Elevbok er lærestoffet samlet i få kapitler, noe som gir en jevn og god progresjon i arbeidet.
Pris 205,00

Lærestoffet er strukturert i delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som i utgangspunktet tilsvarer én undervisningstime. Elevboka gir dermed lærer mye hjelp til strukturering av det faglige arbeidet.

Elevboka inneholder mindre tradisjonelt øvestoff og flere utforskingsoppgaver, spill og aktiviteter som gir elevene dybdeforståelse. Dette gjør det enklere å gjennomføre en variert undervisning som ivaretar alle delene av faget. For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere Elevboka med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok.

Multi Elevbok 1A er en engangsbok som elevene kan skrive i.

Multi Elevbok 1A inneholder:

  • Tall og telling
  • Tallene til 10
  • Lengde
  • Addisjon til 10