Multi 1B, 3.utgave, Elevbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
120 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205526785

Multi 1B, 3.utgave, Elevbok

Matematikk for barnetrinnet

Pris 195,00

I Multi Elevbok er lærestoffet samlet i få kapitler, noe som gir en jevn og god progresjon i arbeidet. Lærestoffet er strukturert i delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som i utgangspunktet tilsvarer én undervisningstime. Elevboka gir dermed lærer mye hjelp til strukturering av det faglige arbeidet.

Elevboka inneholder mindre tradisjonelt øvestoff og flere utforskingsoppgaver, spill og aktiviteter som gir elevene dybdeforståelse. Dette gjør det enklere å gjennomføre en variert undervisning som ivaretar alle delene av faget. For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere Elevboka med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok.

Multi Elevbok 1B er en engangsbok som elevene kan skrive i.

Multi Elevbok 1B inneholder:

  • Subtraksjon til 10
  • Former og mønster
  • Tallene til 20
  • Addisjon og substraksjon til 20