Multi 1-4, Grublishefte Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2010
128 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205398344

Multi 1-4, Grublishefte

Matematikk for barnesteget

Pris 575,00

Grublisheftene er ment å styrke elevenes evne til problem løsning. De består av kopi originaler med en kort veiledning til hver original. Oppgavene kan også brukes for å gi bedre tilpasset opplæring til de flinkeste og raskeste elevene. Det legges med en oversikt over hvilket fagstoff og til hvilke kapitler i Multi hver av oppgavene omhandler.