","name":"Multi 3A, 2. utg. Grunnbok","numberOfPages":128,"offers":{"@type":"Offer","price":"239"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205403543","inLanguage":"nob","bookEdition":"2nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
Multi 3A, 2. utg. Grunnbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
128 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205403543

Multi 3A, 2. utg. Grunnbok

Matematikk for barnetrinnet

Pris 239,00

Multi åpner for fleksibilitet i matematikkundervisningen ved å gi lærerne støtte og mulighet til å bruke ulike undervisningsmetoder. MULTI viser en engasjerende, meningsfull og morsom vei til matematikken.

 

Multi vektlegger:

 • Varierte aktiviteter gjennom praktisk, utforskende og kreativt arbeid
 • Tilpasset opplæring innenfor læringsfellesskap
 • Tydelig fokus på kompetansemål i tråd med læreplanen
 • En best mulig faglig progresjon kapittel for kapittel og år for år
 • Bred og grundig elevvurdering som følges opp i undervisningen

Multi i hovedtrekk:

 • Knytter sammen teori og aktiviteter
 • Holder fokus; hvert tema behandles grundig og over en lengre periode
 • Har korte og lettleste tekster
 • Tilpasser opplæringen til elever på ulikt faglig nivå
 • Har en konkret og brukervennligLærerens bok
 • Gir en presisering av målene i læreplanen til hvert kapittel

Multi hovedkomponenter per trinn:

 • Grunnbok A og B
 • Lærerens bok A og B
 • Oppgavebok
 • Kopiperm 1-4