","name":"Lærerens bok A","numberOfPages":148,"offers":{"@type":"Offer","price":"275"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205405127","inLanguage":"b/n","bookEdition":"2nd Edition"}}}
Lærerens bok A Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2011
148 sider
2. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205405127

Lærerens bok A

Matematikk for barnetrinnet

Pris 275,00

Multi 3, 2. utgave har et større fokus på tallforståelse tilknyttet tresiffrede tall i A-boka. B-boka tar for seg addisjon og subtraksjon.

Lærerens bok til alle elevbøkene er også revidert. Her finnes nå enda flere forslag til aktiviteter utenfor elevboka og enda mer tips til spørsmål som kan brukes for å få i gang samtale og diskusjon.

Nytt er at vi nå enkelte steder legger inn tips til hvordan lærer kan framheve og hjelp elevene bli klar over læringsstrategier spesifikke for matematikkopplæringen. Nytt er også at vi i Lærerens bok beskriver hvordan verktøy i Multi Smarte tavler kan brukes i undervisningen.