Multi 3B, 3.utgave, Elevbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
120 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205526945

Multi 3B, 3.utgave, Elevbok

Matematikk for barnetrinnet

I Multi Elevbok er lærestoffet samlet i få kapitler, noe som gir en jevn og god progresjon i arbeidet.
Pris 275,00

Lærestoffet er strukturert i delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som i utgangspunktet tilsvarer én undervisningstime. Elevboka gir dermed lærer mye hjelp til strukturering av det faglige arbeidet.

Elevboka inneholder mindre tradisjonelt øvestoff og flere utforskingsoppgaver, spill og aktiviteter som gir elevene dybdeforståelse. Dette gjør det enklere å gjennomføre en variert undervisning som ivaretar alle delene av faget. For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere Elevboka med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok.

Til slutt i hvert kapittel er det en oversikt over læringsmålene i kapitlet, med tilhørende oppgaver. Denne kan elevene bruke til å få oversikt over mål og forventninger, og til vurdering/egenvurdering.

Multi Elevbok 3B inneholder:

  • Talljakt
  • Multiplikasjon og divisjon
  • Rutenett og koordinatsystem
  • Regning