Grublishefte Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2010
128 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205398337

Grublishefte

Matematikk for barnetrinnet

Engasjerer elevene i problemløsing.
Pris 543,00

Grublisheftene er ment å styrke elevenes evne til problem løsning. De består av kopi originaler med en kort veiledning til hver original. Oppgavene kan også brukes for å gi bedre tilpasset opplæring til de flinkeste og raskeste elevene. Det legges med en oversikt over hvilket fagstoff og til hvilke kapitler i Multi hver av oppgavene omhandler.

 

Bla i utdrag fra heftet her

Se eget fagnettsted.