Multi 4, 2. utg, Oppgavebok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
112 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205405202

Multi 4, 2. utg, Oppgavebok

Matematikk for barnetrinnet

Bjørnar Alseth
Pris 239,00

Multis Oppgavebøker er organisert tematisk med sammekapitler som grunnbøkene, med én oppgavebok som dekker hele trinnet. Oppgavenegir mer repetisjon og mer fordypning. Oppgaveformatene er i hovedsak tilsvarendede i Grunnboka, og dermed kjent for elevene. Det gjør at Oppgaveboken egner segsvært godt som leksebok. Kapitlene har oppgaver på ulike nivåer, fra relativtenkle oppgaver i starten av hvert kapittel, til utfordrendeproblemløsningsoppgaver på de siste to sidene av hvert kapittel.