Multi 4B, 2.utgave, Parallellbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
128 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205416826

Multi 4B, 2.utgave, Parallellbok

Matematikk for barnetrinnet

Pris 239,00

Parallellbøkene er bearbeidede utgaver av Multis grunnbøker, og er tilpasset ved at de vanskeligste oppgavene enten er fjernet eller forenklet. Det er i tillegg lagt inn flere forklaringer og illustrasjoner. Parallellbøkene følger grunnbøkene oppslag for oppslag og læreren har dermed muligheten til å undervise klassen samlet.